Politica de confidentialitate

DE CE SOLICITĂM INFORMAȚII PERSONALE?

Când creați un cont nou pe site-ul fashionstory.ro, S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L. solicită câteva informații personale pentru:

A deține o evidență a vizitatorilor pe site;

A urmări comportamentul clienților în scopul creșterii calității serviciilor și a produselor comercializate;

A comunica constant cu clienții, pentru a-i ține permanent informați despre promoțiile și ofertele speciale;

În momentul unei achiziții ne este necesară adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a putea expedia coletul. Astfel veți primi o confirmare a comenzii pe mail, iar curierul vă poate livra produsele unde și când doriți dumneavoastră.

Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe fashionstory.ro, evoluția și starea comenzilor, precum și informarea despre promoțiile și ofertele speciale. Notificările privind ofertele fashionstory.ro se realizează prin newsletter. De asemenea fashionstory.ro poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Informațiile dumeavoastră personale sunt păstrate până la exercitarea dreptului de opoziție. Furnizarea datelor personale către S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L. (fashionstory.ro) nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita in mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE FURNIZATE DE DUMNEAVOASTRĂ?

S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L. (fashionstory.ro) se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul informării clienților săi asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. În acest sens, S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L. (fashionstory.ro) ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, accesul la acestea și autentificările fiind controlate periodic de S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L.

Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informțrii utilizatorilor privind situația contului creat pe fashionstory.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și pentru informarea despre promoțiile și ofertele speciale. Notificările privind ofertele S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L. (fashionstory.ro) vor fi realizate prin newsletter. De asemenea, se pot trimite și felicitări, cupoane cadou și alte mesaje speciale.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos precum și a condițiilor de confidențialitate. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare trebuie să înceteze imediat folosirea site-ului fashionstory.ro. Recomandăm citirea cu atenție a politicii de confidențialitate a utilizării site-ului.

S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L. (fashionstory.ro) garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare). Site-ul fashionstory.ro nu îi conferă dreptul de a reproduce și/sau descărca parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. FASHION STORY SHOP S.R.L., fără acordul prealabil scris al acesteia.

Sesizări vizavi de încălcarea drepturilor de autor de pe site-ul fashionstory.ro, pot fi notificate în scris la adresa office@fashionstory.ro.

Pentru informare și suport, sesizări și reclamații ne puteți contacta la adresa office@fashionstory.ro sau telefonic de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 18:00, la numarul: 0765822833

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Dreptul persoanei vizate la informare- Conform art. 12 din Legea 677/2001, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin urmatoarele informații:

identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

Scopul in care se face prelucrarea datelor;

informații suplimentare precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autoritații de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul la acces la date - conform art. 13 din Legea 677/2001, orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor - conform art. 14 din Legea 677/2001, ) – orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:

Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;

notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opoziție - conform art. 15 din Legea 677/2001, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fară nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justiției – conform art.18 din Legea 677/2001, fară a aduce atingerea posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare și legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal, prin telefon, la numarul +00 21.252.59.77, la Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Strada Olari nr. 32, sector 2, municipiul București, cod postal 024057, România sau pe e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.

CE PRESUPUNE ABONAREA SAU DEZABONAREA LA NEWSLETTER?

Pentru a vă informa în timp real cu privire la activitățile, promoțiile și ofertele speciale fashionstory.ro, aveți posibilitatea de abonare voluntară la newsletter.

Abonarea la newsletter este implicită în momentul creari unui cont pe site-ul fashionstory.ro. Dacă nu doriți crearea unui cont dar doriți să primiți newsletter, introduceți adresa dumeavoastră de mail în box-ul de pe pagina principală, apoi apăsați butonul „Mă abonez”.

Diferența dintre abonarea la newsletter și crearea unui cont, presupune menționarea unor date suplimentare pentru crearea contului:

Nume și prenume

Data nașterii – solicitată cu scopul de a oferi mici atenții de ziua dumneavoastră de naștere dar și pentru segmentarea cumpărătorilor

Adresă și număr de telefon – necesară curierului dar și pentru facilitarea unei cumpărături viitoare

fashionstory.ro nu încurajează SPAM-ul. Utilizatorii care au furnizat explicit adresa de e-mail pe site-ul fashionstory.ro pot opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul fashionstory.ro, se pot dezabona aici, sau pot utiliza linkul din footer-ul newsletterulului fashionstory.ro primit prin e-mail.


Produsul a fost adaugat in cosul de cumparaturi.
Cantitate
Total
Aveti 0 produse in cos. Aveti un produs in cos.
Total produse
Livrare  To be determined
Total
Continua cumparaturile Finalizeaza comanda